ทดสอบตรากรมการปกครองด้านบน

 

ทดสอบระยะความห่างด้านซ้าย     ทดสอบระยะความห่างด้านขวา

                                                           

                                                            ทดระยะห่างด้านล่าง