วันที่ 26 มิถุนายน 2561 10.30 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด และมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน และบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่ดจังหวัดมุกดาหารอต่อต้านยาเสพติด

โดยมีนายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร