วันที่  20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ"ปลูกต้นไม้ 1 คน 5 ต้น " ประจำปี 2561 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะให้นักเรียนทุกคนปลูกต้นไม้คนละ 5 ต้น และดูแลไปจนจบการศึกษา ต้นไม้เหล่านั้นก็จะเติบโตต่อไป โดยใช้แนวคิดที่ว่า "การปลูกต้นไม้นั้นไม่ยาก แต่การดูแลต้นไม้นั้นยาก" เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรป่าไม้และยังสามารถขยายผลไปยังชุมชนได้ โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นำส่วนราชการ จิตอาสาภาคส่วนต่างๆและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้

ณ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร