วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยปลัดจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำพี่น้องจิตอาสาตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร โดยได้ช่วยกันลอกผักตบชวาในห้วยร่องทุ่ง บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี เพื่อให้น้ำไม่เน่าเสีย เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน และยังนำซากผักตบชวาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ต่อไป

ณ ห้วยร่องทุ่ง บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร