วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการ "บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี" ราย นายเสมียน รัตนวงค์

บ้านเลขที่ 116 บ้านหนองบง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีปลัดจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ

ณ บ้านเลขที่ 116 บ้านหนองบง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร