วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยปลัดจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จำนวน 3 ราย ดังนี้

1) นางสมร อินไชยา อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 66 ม.5 ตำบลคำชะอี

2) นายคำหล้า วงชมภู อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 17 ม.5 ตำบลคำชะอี

3) นายมาย สุวรรณไตรย์ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 41 ม.5 ตำบลคำชะอี

ณ พื้นที่ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร