วันที่  19 มิถุนายน 2561

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการ"บ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี"ราย นายสุรพงษ์ ราชวิจิตร  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีปลัดจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ

ณ บ้านเลขที่ 138 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร