วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการปฏิบัติหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร" ประจำปี พ.ศ. 2561 

ซึ่งส่วนราชการระดับจังหวัดได้บูรณาการนำบริการต่างๆของรัฐมาให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคำชะอี อาทิ บริการด้านการสาธารณสุข

เกษตรกรรม การทำบัตรประจำตัวประชาชน และการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการ

ของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับประชาชน

ณ โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร